Harta Karun yang Tak Ternilai

Epictetus, Filsuf Yunani, berkata, “Manusia yang belum mampu menguasai diri dan emosinya adalah manusia yang belum sungguh-sungguh merdeka." Salah satu nasehat penting yang kita dapatkan dari agama adalah perlunya penguasaan diri. Di balik ritus berpuasa adalah pengendalian diri dari tuntutan…