Benarkah Itu Kehendak Allah?

“Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna” (Roma 12:1-2) Sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk menaati kehendak Allah,…